IMG_6405.jpg

Oferta Dulce

Każda pozycja ma średnicę od 18 cm do 20 cm

i możną ją podzielić na 8-10 porcji.